PARTNERI


Radno vrijeme INFO telefona 0800 42 00: Svaki radni dan: 09:00 – 13:00 sati, četvrkom od 15:00 - 18:00 sati, te u radno vrijeme Info centra.

0800/42-00

Pozivi mogući sa svih fiksnih i mobilnih telefona u Hrvatskoj

Smatrate li da je trgovac nepošteno postupio prema vama, savjetujemo da zaštitu svojih prava potražite na Sudu časti HGK

Obrazac podnošenja prijave možete vidjeti klikom na siku.

 

PROJEKT 2020. GODINE

Opisni obrazac (original - pdf) - zaštićeno autorskim pravom

Obrazac proračuna (original - pdf) - zaštićeno autorskim pravom

---

PROJEKT 2019. GODINE

Opisni obrazac (original - pdf) - zaštićeno autorskim pravom

Obrazac proračuna (original - pdf) - zaštićeno autorskim pravom

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROJEKTA 2019. GODINE

Opisno izvješće (original - pdf) - zaštićeno autorskim pravom

Financijsko izvješće (original - pdf) - zaštićeno autorskim pravom

0:00
0:00
T-com prigovori
e-mail: prigovori@t.ht.hr
Kada nepravda postane zakon, otpor je obaveza potrošača!  Samo informirani potrošač je zaštićen potrošač!  Nikada nemojte sumnjati u činjenicu da mala skupina promišljenih i zabrinutih građana može promijeniti svijet. Uistinu, dosad su ga jedino oni i mijenjali (Margaret Mead)  Dobra zaštita potrošača nije samo u zakonodavstvu, ona može postići pravdu, stvoriti poštenije društvo i čak spašavati živote. (Helen McCallum)