PARTNERI


Radno vrijeme INFO telefona 0800 42 00: Svaki radni dan: 09:00 – 13:00 sati, četvrkom od 15:00 - 18:00 sati, te u radno vrijeme Info centra.

0800/42-00

Pozivi mogući sa svih fiksnih i mobilnih telefona u Hrvatskoj
Koristite li usluge ICP
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Smatrate li da je trgovac nepošteno postupio prema vama, savjetujemo da zaštitu svojih prava potražite na Sudu časti HGK

Obrazac podnošenja prijave možete vidjeti klikom na siku.

Završen je ovogodišnji ciklus javnih natječaja u jedinicama lokalne samouprave Međimurske županije i Međimurskoj županiji.  Kako je Zakonom o zaštiti potrošača određeno da se udruge za zaštitu potrošača mogu sufinancirati isključivo iz članarine i javnih izvora financiranja, za razliku do svih drugih, te udruge ne mogu primati donacije od trgovaca.  DRUŠTVO POTROŠAČA MEĐIMURJA se i ove godine javilo na javne natječaje za sufinanciranje projekata u sve JLS u Međimurskoj županiji. 

Rezultat evaluacije projekta INFO CENTAR POTROŠAČA (isti projekt je predan u sve JLS) je da je 18 JLS (Grad Čakovec i 17 Općina) ocijenilo da je projekt od općeg javnog interesa te prihvatilo sufinancirati projekt sukladno mogućnostima. Nažalost 7 JLS (Gradovi Mursko Središće i Prelog, te Općine Prelog, Pribislavec, Strahoninec, Šenkovec i Sveta Marija) su ocijenile da projekt nije od interesa na njihove potrošače, te su odbile sufinancirati projekt. 

Podsjećamo da Zakon o zaštiti potrošača određuje:

Članak 126.

Jedinice lokalne samouprave dužne su na svom području poduzimati mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti u području zaštite potrošača, a posebno:

  1. informirati i provoditi izobrazbu potrošača
  2. organizirati savjetovanje potrošača
  3. inicirati i podupirati projekte udruga koji unapređuju i promiču prava potrošača
  4. sudjelovati u provedbi Nacionalnog programa zaštite potrošača na lokalnoj razini
  5. obavljati i druge poslove u skladu s posebnim propisima.

Tumačenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (resor zaštite potrošača) je dalo tumačenje da ove obveze iz Zakona JLS mogu realizirati osnivanje Upravnog odjela (ureda) koji će provoditi obvezne poslove iz Zakona ili da može taj posao povjeriti udrugama za zaštitu potrošača. 

Projekt ICP obuhvaća aktivnosti iz svih navedenih područja obveznih zadaća JLS, te DPM provodi te poslove za potrebe JLP(R)S u Međimurskoj županiji, koje sufinanciraju projekt.  Pored toga aktivnost "savjetovanje potrošača" vrši za sve potrošače Međimurske županije i Republike Hrvatske preko elektroničke pošte, mrežnih stranica, profila na društvenim mrežama i besplatnog info telefona 0800/42-00. 

Projekt ICP je jedini i jedinstveni projekt "savjetovalište potrošača" koji provodi udruga za zaštitu potrošača u Hrvatskoj. I druge udruge vrše povremeno informiranje, edukaciju, a neke i savjetovanje potrošača, ali nijedna kao sustavni cjeloviti projekt.  Time je Međimurska županija jedina županija u Hrvatskoj koja ima savjetovalište za zaštitu potrošača, a pored toga i jedina koja objavljuje zasebne javne natječaje za sufinanciranje projekata udruga za zaštitu potrošača.

Projekt ICP nudi JLP(R)S suradničku platformu na provedbi Zakona o zaštitu potrošača i Nacionalnog programa zaštite potrošača, jednom rečenicom platformu za provedbu politike zaštite potrošača u Međimurskoj županiji, kao jednoj od prioritetnih politika Republike Hrvatske i Europske unije. Pored toga ICP je jedinstven projekt u Hrvatskoj i EU koji sadrži "mobilnu i socijalnu komponentu", naime savjetnici ICP na poziv čelnika JLS dolaze u JLS gdje organiziraju informiranje i edukaciju, a kao pomoć invalidima, starijima i nemoćnima savjetnici dolaze u dom potrošača.  Time ICP provodi politiku zaštite potrošača na način da "dolazi k potrošaču", a ne da potrošač mora dolaziti u savjetovalište. 

Jedna od aktivnosti je i mobilna aplikacija, kako prva aplikacija takve vrste u Hrvatskoj, preko koje se potrošači mogu informirati i educirati (https://appsgeyser.io/14109548/Potrosac), a ove godine će se proširiti i na mogućnost "online savjetovanja".

Glas potrošača se mora čuti i poštivati !

ICP (Ž.T.)

 

0:00
0:00
T-com prigovori
e-mail: prigovori@t.ht.hr
Kada nepravda postane zakon, otpor je obaveza potrošača!  Samo informirani potrošač je zaštićen potrošač!  Nikada nemojte sumnjati u činjenicu da mala skupina promišljenih i zabrinutih građana može promijeniti svijet. Uistinu, dosad su ga jedino oni i mijenjali (Margaret Mead)  Dobra zaštita potrošača nije samo u zakonodavstvu, ona može postići pravdu, stvoriti poštenije društvo i čak spašavati živote. (Helen McCallum)