PARTNERI


Radno vrijeme INFO telefona 0800 42 00: Svaki radni dan: 09:00 – 13:00 sati, četvrkom od 15:00 - 18:00 sati, te u radno vrijeme Info centra.

0800/42-00

Pozivi mogući sa svih fiksnih i mobilnih telefona u Hrvatskoj
Koristite li usluge ICP
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Smatrate li da je trgovac nepošteno postupio prema vama, savjetujemo da zaštitu svojih prava potražite na Sudu časti HGK

Obrazac podnošenja prijave možete vidjeti klikom na siku.

U Međimurski info centar potrošača tijekom ove godine, a što je uočeno u vrijeme Korona krize, javilo se više potrošača osim zahtjeva za informacije kako zaštiti svoja potrošačka prava i s primjerima dobre poslovne prakse trgovaca.  Učestalo su potrošači isticali A1 Hrvatska d.o.o. kao primjer kako trgovac ne mora biti bahat i prijetiti ovrhama i tužbama za neplaćanje računa na vrijeme. 

Naime A1 je uveo praksu da pored podsjetnika o neplaćenom računu preko mobitela i/ili telefona, šalje i molbu elektroničkom poštom da se dug podmiri, bez prijetnji da će zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. 

Ovakva dobra praksa upućuje da A1 razumije probleme potrošača i otvoren je za razgovore i dogovore glede podmirenja duga, pa čak da potrošačima u potrebi i smanji ili oprosti dug. 

Iz Društva potrošača Međimurja pozivaju trgovce da slijede ovaj primjer dobre poslovne prakse, jer kroz život, a posebno trenutno Korona krizu i nastupajuću Recesiju potrošači i trgovci prolaze zajedno. 

Biti će nam puno lakše, ako idemo kao ljudi zajedno !

MICP (Ž.T.)

0:00
0:00
T-com prigovori
e-mail: prigovori@t.ht.hr
Kada nepravda postane zakon, otpor je obaveza potrošača!  Samo informirani potrošač je zaštićen potrošač!  Nikada nemojte sumnjati u činjenicu da mala skupina promišljenih i zabrinutih građana može promijeniti svijet. Uistinu, dosad su ga jedino oni i mijenjali (Margaret Mead)  Dobra zaštita potrošača nije samo u zakonodavstvu, ona može postići pravdu, stvoriti poštenije društvo i čak spašavati živote. (Helen McCallum)