PARTNERI


Radno vrijeme INFO telefona 0800 42 00: Svaki radni dan: 09:00 – 13:00 sati, četvrkom od 15:00 - 18:00 sati, te u radno vrijeme Info centra.

0800/42-00

Pozivi mogući sa svih fiksnih i mobilnih telefona u Hrvatskoj
Koristite li usluge ICP
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Smatrate li da je trgovac nepošteno postupio prema vama, savjetujemo da zaštitu svojih prava potražite na Sudu časti HGK

Obrazac podnošenja prijave možete vidjeti klikom na siku.

Izmjene i dopune Uredbe o zbrinjavanju komunalnog otpada uvele su obvezu plaćanja paušala (minimalne cijene javne usluge), osim za nekretnine koje se trajno ne koriste.

Doduše to su firme koje se bave djelatnošću prikupljanja i odvoza otpada, primjenjivale protuzakonito i do sada, a dokaz je što smo u Društvo „VUKANOVČAR“ dobili službeno pojašnjenje resornog ministarstva, da je Uredba usklađena s načelom „nema otpada račun je 0,00 kn“ znači ne plaća se ni paušal (minimalna cijena javne usluge), a potrošači koji su zaštitili svoje pravo preko institucija su dobili spor.

Namjerno ne govorim o zbrinjavanju, jer otpad u Hrvatskoj zbrinjava jako malo firmi, a i mi u Međimurju imamo dobar primjer s firmom PREKOM iz Preloga, a činjenica je da danas otpad preskup da bi bio smeće.

Kao što to biva u Hrvatskoj resorno ministarstvo za zaštitu potrošača (Ministarstvo gospodarstva se proglasilo nenadležnim vezano za Uredbu o ekološkom zbrinjavanju otpada iako u tom ministarstvu  postoji Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača, ali ono nije dalo suglasnost,  pače nije je raspravljalo o Uredbi, a niti o najnovijim Izmjenama i dopunama Uredbe.

Stari Latini bi rekli „Sapienti sat“ znači „pametnome dosta“ !

Zatražili smo u novonastaloj situaciji detaljnu definiciju o „nekretnini koja se trajno ne koristi“ prije mjesec dana, do sada je nismo zaprimili.

Ovim izmjenama je diskriminirana jedna grupa potrošača, na stranu što je Uredba suprotna odredbama Zakona o obveznim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača da se plaća samo učinjena usluga, a i Zakona o održivom gospodarenju otpadom koji definira da se kod zbrinjavanja otpada primjenjuje načelo „onečišćivač plaća“, jer ako nema otpada nema ni onečišćenja, a Uredba definira da se nešto plaća ima otpada ili ne.

Diskriminirani su vlasnici vikendica i apartmana za osobne potrebe, jer to su nekretnine koje se koriste do 6 mjeseci godišnje, a plaća se cijele godine.

Solidarno plaćanje je karakteristika nekog drugog vremena, a u tržišnom gospodarstvu načela i zakoni su jasno, plaća se isključivo učinjena usluga ili kupljena roba.

No, u praksi to za pojedinca potrošača i neće biti tako veliko opterećenje, jer neke firme, posebno na moru su do sada naplaćivale odvoz otpada cijele godine, kao da je vlasnik u nekretnini, sada će za mjesece kada ga nema moći naplatiti samo paušal.

Ali praksa pokazuje da po tko zna koji puta samo potrošači moraju poštivati propise. Naime Uredba je dala niz obaveza JLS, koje odgovorne za ekološko zbrinjavanje komunalnog otpada, što nije izvršila nijedan JLS, osim što su Odlukom odredili volumen koji je mjerna jedinica za plaćanje odvoza smeća.

Naš stav je da bi jedino ispravno bilo i koristila bi se funkcija JLS da se zbrinjavanja otpada plaća JLS, a ne trgovcu koje je po sadašnjim rješenjima u koncesiju dobio potrošače zajedno s poslom. Vrijeme robovlasništva je prošlost, bar se nadam !

Ž.T.

0:00
0:00
T-com prigovori
e-mail: prigovori@t.ht.hr
Kada nepravda postane zakon, otpor je obaveza potrošača!  Samo informirani potrošač je zaštićen potrošač!  Nikada nemojte sumnjati u činjenicu da mala skupina promišljenih i zabrinutih građana može promijeniti svijet. Uistinu, dosad su ga jedino oni i mijenjali (Margaret Mead)  Dobra zaštita potrošača nije samo u zakonodavstvu, ona može postići pravdu, stvoriti poštenije društvo i čak spašavati živote. (Helen McCallum)