PARTNERI


Radno vrijeme INFO telefona 0800 42 00: Svaki radni dan: 09:00 – 13:00 sati, četvrkom od 15:00 - 18:00 sati, te u radno vrijeme Info centra.

0800/42-00

Pozivi mogući sa svih fiksnih i mobilnih telefona u Hrvatskoj
Koristite li usluge ICP
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Smatrate li da je trgovac nepošteno postupio prema vama, savjetujemo da zaštitu svojih prava potražite na Sudu časti HGK

Obrazac podnošenja prijave možete vidjeti klikom na siku.

U subotu, 5. listopada u Društvenom domu u Vukanovcu, u organizaciji Društva za zaštitu potrošača Međimurja 'Vukanovčar', održan je Okrugli stol pod nazivom 'Jedinice lokalne samouprave u Sustavu zaštite potrošača', piše portal Emedjimurje, čiji članak prenosimo u cijelosti:

Sudionici na Okruglom stolu bili su Željko Tomašić, tajnik društva, Sanja Keretić, iz partnerskog Varaždinskog potrošača, zamjenik međimurskog župana Josip GrivecErvin Vičević, načelnik Općine Selnica, Valentino Škvorc, načelnik Općine Mala Subotica i domaćin, načelnik Općine Gornji Mihaljevec Goran Lovrec.

Teme Okruglog stola bile su politika zaštite potrošača u Hrvatskoj, mjesto i uloga jedinica lokalne samouprave u zaštiti potrošača i mogućnost potpore i suradnje. Cilj ovog skupa je osnažiti održavanje godišnjih skupova nositelja zadaća zaštite potrošača na razini županije, definirati model djelatnog partnerstva i osposobljavanje svih činitelja lanca od vlasti do potrošača i slične situacije, a sve kako bi se zaštitilo potrošače od raznih predatora na njihova prava. Izneseno je više osvrta, stavova i mišljenja o udruga za zaštitu potrošača, kao i o njihovoj marginalizaciji od strane hrvatskih vlasti i ministarstava.

- Potrošač je riječ koju ne izgovaraju kandidati za predsjednika, države, ne izgovara se u Hrvatskom saboru, a suprostavljena je u Ministarstvu poduzetništva i svega što nosi ovo ministarstvo u svom nazivu. Hrvatska država na papiru ima relativno dobar Zakon o zaštiti potrošača, ali ga ne sprovodi, kazao je između ostaloga Željko Tomašić, tajnik 'Vukanovčara' i moderator današnjeg Okruglog stola.

Ustvrđeno je kako je i zahvaljujući međimurskom županu Matiji Posavcu, stanje udruga, ali i potrošača znatno kvalitetnije nego u većini hrvatskih županija.

Izvješće s Okruglog stola dopunjavamo s komentarima voditelja Međimurskog info centra potrošača.

Teme Okruglog stola su bile:

 • Politika zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj
  • Temeljni pojmovi
  • Institucionalni okvir zaštite potrošača
   • Nositelji zaštite potrošača
   • Poslovi udruga za zaštitu potrošača
   • Informiranje, edukacija i savjetovanje potrošača
  • Mjesto i uloga JLS u provedbi politike zaštite potrošača
   • Temeljni pojmovi
   • Zadaće JLS – odrednice Zakona o zaštiti potrošača
   • Odnos; JLS – udruge za zaštitu potrošača
  • Mogućnost potpore i suradnje
   • Zakonske odrednice
   • Primjeri iz prakse

Želja i ideja organizacije Okruglog stola je bila da se okupe načelnici svih JL(R)S koje sufinanciraju projekt, što se pokazalo kao nemoguća misija.  Projekt MICP sufinanciraju: Međimurska županija i Općine – Gornji Mihaljevec, Mala Subotica, Nedelišće, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Selnica i Štrigova.

Iako Zakon o zaštiti potrošača obvezuje JLS na činidbu provedbe politike zaštite potrošača i po  nazočnosti Okruglom stolu je razvidno koje su JLS prepoznale značaj zaštite potrošača u svojim sredinama. Naime Međimurska županija, Općina Gornji Mihaljevec, Općina Mala Subotica i Općina Selnica, čiji su načelnici nazočili Okruglom stolu sufinanciraju projekte Društva „VUKANOVČAR“ od osnivanja udruge sve do ovog objedinjenog zajedničkog projekta pod nazivom „Međimurski info centar potrošača“ (www.savjetovaliste.info). Vidi se to  i iz visine sredstva za potporu projektu.

Dva mjeseca je trajalo usuglašavanje vremena održavanja Okruglog stola, ali četiri općine (donatori) se ni na konačno dogovoreno vrijeme nisu odazvala. Iz MICP su sa pozivom slali molbe, da ako ne može nazočiti Okruglom stolu, neka dođe zamjenik ili predstavnik općine.

Zbog takvog odaziva organizator i moderator Okruglog stola je odlučio da se ne definiraju zaključci i prijedlozi koji bi se uputili Međimurskoj županiji kao modele suradnje za unaprjeđenje politike zaštite potrošača, već će se samo dostaviti izvješće o provedbi projekta u sastavu kojeg će biti i izvješće s održanog Okruglog stola.

To iz razloga što je „etalon“ bio premali da bi se mogli definirati zajednički prijedlozi i lobirati za njihovu implementaciju.

Kako ne bi ponavljali izlaganja ovdje je materijal koji je služio kao temelj za raspravu.

Ž.T.

0:00
0:00
T-com prigovori
e-mail: prigovori@t.ht.hr
Kada nepravda postane zakon, otpor je obaveza potrošača!  Samo informirani potrošač je zaštićen potrošač!  Nikada nemojte sumnjati u činjenicu da mala skupina promišljenih i zabrinutih građana može promijeniti svijet. Uistinu, dosad su ga jedino oni i mijenjali (Margaret Mead)  Dobra zaštita potrošača nije samo u zakonodavstvu, ona može postići pravdu, stvoriti poštenije društvo i čak spašavati živote. (Helen McCallum)