PARTNERI


Radno vrijeme INFO telefona 0800 42 00: Svaki radni dan: 09:00 – 13:00 sati, četvrkom od 15:00 - 18:00 sati, te u radno vrijeme Info centra.

0800/42-00

Pozivi mogući sa svih fiksnih i mobilnih telefona u Hrvatskoj
Koristite li usluge ICP
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Smatrate li da je trgovac nepošteno postupio prema vama, savjetujemo da zaštitu svojih prava potražite na Sudu časti HGK

Obrazac podnošenja prijave možete vidjeti klikom na siku.

U zadnjih mjesec dana je u MICP stiglo više upita potrošača smiju li trgovine ukloniti uređaje za provjeru cijena koje su postojale u većini megacentara, a i drugih trgovina. Percepcija potrošača je da su sve trgovine istovremeno uklonile te uređaje, pa pitaju tko im je omogućio  da uklone uređaje za provjeru cijena i zašto udruge za zaštitu potrošača ne reagiraju?

Stav i informacija MICP:

Nijedan zakon u Republici Hrvatskoj ne obvezuje trgovine da imaju uređaje za provjeru cijena, a praksa da se postavljaju po trgovinama je  je ponuđeno kako bi potrošač provjerio cijenu, ako nije napisana na nekom proizvodu.

No u pozadini je bila nezakonita radnja i nepoštivanje Zakona o zaštiti potrošača, pa može se reći čak i nepoštena poslovna praksa koja je Zakonom o zaštiti potrošača zabranjena. Naima samo mali broj potrošača je zaista provjeravao cijenu na uređaju, najčešće je cijenu vidio tek na kasi.

Trgovci su postavljanjem uređaja pokušali zaobići zakonsku obavezu da moraju jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti iznos maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda ili usluge koju pruža.

Da na proizvodu ili na prodajnom mjestu, osim cijene proizvoda, ne smiju se istaknuti druge cijene, osim ako se radi o popusti za određene kategorije kupaca i sl.  Nadalje cijenu za jedinicu mjere ne mora posebno  istaknuti ako je istovjetna s maloprodajnom cijenom proizvoda, a kod proizvoda u rasutom stanju ističe se samo cijena za jedinicu mjere na prodajnome mjestu proizvoda. Naravno trgovac cijenu mora istaknuti tako da ne oštećuje proizvod.

Posebno je važno istaknuti da se po Zakonu o zaštiti potrošača trgovac mora pridržavati istaknute maloprodajne cijene.

Znači na kasi prodavač ne može naplatiti drugu cijenu nego onu koja je istaknuta na proizvodu (polici). Ne može niti uskratiti prodaju proizvoda potrošaču, ako potrošač ne želi platiti po drugoj u pravilu višoj cijeni.

Ako trgovac na kasi insistira na višoj cijeni i vraćanju robe, potrošač treba uljudno priopćiti da daje prigovor trgovcu, te se pozove na čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača koji određuje da je trgovac dužan omogućiti potrošaču podnošenje pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak.

Ako trgovac i dalje ne želi prodati proizvod po istaknutoj cijenu (savjetujemo snimiti dokaz i imati svjedoka) napraviti prijavu Državnom inspektoratu Hrvatske  

Naime Zakon o zaštiti potrošača kažnjava takve radnje u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna ako trgovac, jasno, vidljivo i čitljivo ne istakne iznos maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda ili usluga koje pruža. Nadalje ako na proizvodu ili prodajnom mjestu, osim cijena proizvoda istakne druge cijene, a kod proizvoda u rasutom stanju ne istakne cijenu za jedinicu mjere na prodajnom mjestu proizvoda. Posebno je istaknuto da će se kazniti trgovac ako se ne pridržava istaknute maloprodajne cijene .

Kao zaključak MICP ističe da je uloga i zadaća udruga za zaštitu potrošača da informiraju, educiraju i savjetuju potrošače, ali ne da se umjesto potrošača bore za ostvarivanje njihovih  potrošačkih prava,  udruge nemaju pravo zastupanja potrošača, već samo zagovaranja. Udruge potrošače, svoje članove, štite pravovremenim i cjelovitim informacijama, temeljem kojih potrošača može sam bez ičije sugestije ili pomoći odlučiti što je za njega najpovoljnije.

Željko Tomašić
Voditelj MICP

0:00
0:00
T-com prigovori
e-mail: prigovori@t.ht.hr
Kada nepravda postane zakon, otpor je obaveza potrošača!  Samo informirani potrošač je zaštićen potrošač!  Nikada nemojte sumnjati u činjenicu da mala skupina promišljenih i zabrinutih građana može promijeniti svijet. Uistinu, dosad su ga jedino oni i mijenjali (Margaret Mead)  Dobra zaštita potrošača nije samo u zakonodavstvu, ona može postići pravdu, stvoriti poštenije društvo i čak spašavati živote. (Helen McCallum)