PARTNERI


Radno vrijeme INFO telefona 0800 42 00: Svaki radni dan: 09:00 – 13:00 sati, četvrkom od 15:00 - 18:00 sati, te u radno vrijeme Info centra.

0800/42-00

Pozivi mogući sa svih fiksnih i mobilnih telefona u Hrvatskoj
Koristite li usluge ICP
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Smatrate li da je trgovac nepošteno postupio prema vama, savjetujemo da zaštitu svojih prava potražite na Sudu časti HGK

Obrazac podnošenja prijave možete vidjeti klikom na siku.

U Međimurski info centar potrošača od ukupnog broja zahtjeva za informacijama i pomoć u zaštiti potrošačkih prava, 60% se odnosi na zbrinjavanje komunalnog otpada, tj. mora li se plaćati račun svaki mjesec i ako nema otpada. Temeljem toga ponavljamo pojašnjenje koje smo dobili od resornog ministarstva "Nema otpada, račun = 0,00 kn". 

Temeljem toga dajemo dodatne informacije s pozivom potrošačima da ne dozvoljavaju primjenu odnosa s trgovcem iz vremena "socijalističkog samoupravljanja", jer sada smo u kapitalizmu i tržišnoj ekonomiji. Nema "solidarnog plaćanja", "trošim ja, plaćamo svi" i slična rješenja, nego se plaća isključivo samo učinjena usluga.  Kada to primijenimo na Zakon o ekološkom zbrinjavanju komunalnog otpada, onda je pravilo "ONEČIŠĆIVAČ PLAĆA PREMA KOLIČINI PREDANOG OTPADA", što znači da trgovac MORA voditi evidenciju (to traži i Zakon) preuzete količine otpada (ona može biti prema volumenu ili prema težini, po odluci JLS).

Podatke koje mora imati trgovac o potrošaču kojem pruža uslugu, ako pokuša prisilno naplatiti svoj račun je: Ime i prezime, OIB, datum preuzimanja otpada, količina preuzetog otpada.  Ako ne može dokazati da je preuzeo određenu količinu otpada od potrošača, ne može naplatiti uslugu, tj. prihvaćena sudska praksa u Hrvatskoj je da trgovac gubi spor.

Jasno da ne treba sve bukvalno shvaćati, naime, ako je JLS odredila da je obračunska jedinica, kanta za smeće od 120 l, trgovac će obračunati svako pražnjenje kante, bez obzira na količinu otpada u njoj, kao da je kanta puna, tj. može u evidenciju upisati da je preuzeo 120 l otpada. 

Stav Društva "VUKANOVČAR" je, da se mora prekinuti s sadašnjom poslovnom praksom, tj. da JLS daju u koncesiju za zbrinjavanje otpada svoje građane-potrošače. Pošteno bi bilo da se račun za zbrinjavanje otpada plaća JLS, jer je ista odgovorna za zbrinjavanje otpada,  a da JLS prema Ugovoru o koncesiji plaća trgovca.  Iskonsko pitanje u Hrvatskoj je: "Koja je uloga i funkcija JLS"? 

Naime, sve javne usluge su date u koncesiju, a u JLS potrošač može platiti jedino komunalnu naknadu. Postoje li JLS da trguju s potrošačima ? Rabovlasništvo je stvar prošlosti, ili nije ???????

U Međimurskoj županiji, 40% JLS nema savjetodavno tijelo za zaštitu potrošača iz članka 25. Zakona o zaštiti potrošača (kazna je do 15.000,00 kn), a od onih koji formalno imaju osnovano to savjetodavno tijelo, njih 80% sukladno navedenom zakonu nemaju u tom tijelu predstavnika udruge za zaštitu potrošača, pa se formalno pravno smatra da savjetodavno tijelo ne postoji.

Možemo jedino apelirati na potrošače iz svih JLS na području Međimurja, da nam se pridruže, da postanu članovi Društva "VUKANOVČAR" i mi će osigurati da vas ili vašeg predstavnika imenujemo u savjetodavno tijelo za zaštitu potrošača javnih usluga u vašoj Općini (Gradu). Mi ne možemo štiti vaša prava i zastupati vas, ako niste naš član.

Poručujemo potrošačima: "Ne dajte da vas varaju i pljačkaju!"

 

0:00
0:00
T-com prigovori
e-mail: prigovori@t.ht.hr
Kada nepravda postane zakon, otpor je obaveza potrošača!  Samo informirani potrošač je zaštićen potrošač!  Nikada nemojte sumnjati u činjenicu da mala skupina promišljenih i zabrinutih građana može promijeniti svijet. Uistinu, dosad su ga jedino oni i mijenjali (Margaret Mead)  Dobra zaštita potrošača nije samo u zakonodavstvu, ona može postići pravdu, stvoriti poštenije društvo i čak spašavati živote. (Helen McCallum)