PARTNERI


Radno vrijeme INFO telefona 0800 42 00: Svaki radni dan: 09:00 – 13:00 sati, četvrkom od 15:00 - 18:00 sati, te u radno vrijeme Info centra.

0800/42-00

Pozivi mogući sa svih fiksnih i mobilnih telefona u Hrvatskoj
Koristite li usluge ICP
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Smatrate li da je trgovac nepošteno postupio prema vama, savjetujemo da zaštitu svojih prava potražite na Sudu časti HGK

Obrazac podnošenja prijave možete vidjeti klikom na siku.

Područje interesa potrošača nije samo kupovanje robe i usluga nego sva područja koja ne bilo koji način utječu na zadovoljstvo, zdravlje i život čovjeka.  Potrošač nije samo broj za statistiku, kako to smatra resorno ministarstvo za zaštitu potrošača, nego ljusko biće apsolutne vrijednosti sa svim svojim univerzalnim pravima i obavezama. 

Na upozorbe mnogih potrošača pristiglih u Međimurski info centar potrošača, na veliku opasnost da se dogode prometne nezgode s najtežim posljedicama, pri uključivanju vozača u promet s lokalne ceste 20010, na cestu  D227 i Ž2009, MICP obratio se s prijedlogom za postavljanje prometnih ogledala nadležnoj JLS. No kako se ništa nije poduzimalo uputili smo molbu da se razmotri problem Ravnateljici Županijske uprave za ceste Međimurske županije, gospođi Ljerki Cividini. 

Gospođa Cividini nas je upoznala da peskačemo uspravnicu, ali je razumijevajući  opasnost po ljudske živote promtno je reagirala, poslala je nadzornike na lice mjesta da se utvrdi stanje i u roku od 20 dana ishođene su sve dozvole te je dat nalog za postavljanje prometnih ogledala. 

Zaista je ugodno čuti da se glas potrošača čuje i uvažava, da se ne robuje birokraciji, a posebno kad se promtno reagira kada su u pitanja zdravlje i život ljudi. 

Uz zahvalnost gospođi Cividi i cijeloj ekipi ŽUC Međimurske županije, prepisku objavljujemo u cijelosti.

 

Društvo "VUKANOVČAR", 04.07.2019.

 

Poštovana gospođo Cividini!

Ne znam je li šaljem inicijativu (molbu) na pravu adresu, ali ne znamo se više kome obratiti. U Općini G. Mihaljevec nam je Komunalni redar rekao da oni nemaju s time ništa.

Naime spajanje lokalne ceste 20010 (kroz Vukanovec) na državnu cestu 227 (kod Rasadnika) i na Županijsku cestu 2009 u Gornjem Mihaljevcu (kod oznake za Vukanovec) je IZUZETNO OPASNO.

Naime na oba mjesta je izlaz na Županijsku (državnu) cestu je jako nepregledan i uz to spoj je na uzbrdici.

Ne ulazimo u to krši li netko Zakon, ali želimo spriječiti prometne nezgode, sa možebitno drastičnim posljedicama.

Zato predlažemo da se na oba mjesta postave  velika ogledala koja će omogućiti vozačima koji dolaze sa sporedne ceste, da vide je li im uključivanje na javnu cestu slobodno i sigurno.

S poštovanjem, unaprijed zahvaljujemo !

Željko Tomašić

tajnik Društva "VUKANOVČAR"

 

ŽUC - Ljerka Cividini, 04.07.2019.

Poštovani,

Pregledat ćemo predmetnu problematiku te Vam javiti o daljnjim mjerama.

Prema nekim regulama Vaš Zahtjev trebala je zaprimiti općina te ga proslijediti nama, ali ok....

Vjerujem u pozitivno rješenje.

Srdačno!

Ljerka Cividini, mag. ing. traff./univ.spec.oec.

 

 

ŽUC - Krunoslav Tarandek, 24.07.2019.

 

Poštovani,

 Županijska uprava za ceste Međimurske županije je temeljem Vaše elektronske pošte od 04. srpnja 2019. god. radi osiguranja priključaka lokalne ceste LC 20010 na državnu

cestu D227 i županijsku cestu ŽC 2009 poduzela korake osiguranje istih.

Po dobivanju Suglasnosti od strane Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb, Poslovne jedinice Varaždin, Županijska uprava za ceste Međimurske županije dala je nalog društvu

kapitala za održavanje Ž i L cesta o postavi prometnih ogledala na predmetnim priključcima.

Ista će biti u kratkom roku postavljenja.

S poštovanjem!

Krunoslav Tarandek,  mag. ing. geoing.

0:00
0:00
T-com prigovori
e-mail: prigovori@t.ht.hr
Kada nepravda postane zakon, otpor je obaveza potrošača!  Samo informirani potrošač je zaštićen potrošač!  Nikada nemojte sumnjati u činjenicu da mala skupina promišljenih i zabrinutih građana može promijeniti svijet. Uistinu, dosad su ga jedino oni i mijenjali (Margaret Mead)  Dobra zaštita potrošača nije samo u zakonodavstvu, ona može postići pravdu, stvoriti poštenije društvo i čak spašavati živote. (Helen McCallum)