PARTNERI


Radno vrijeme INFO telefona 0800 42 00: Svaki radni dan: 09:00 – 13:00 sati, četvrkom od 15:00 - 18:00 sati, te u radno vrijeme Info centra.

0800/42-00

Pozivi mogući sa svih fiksnih i mobilnih telefona u Hrvatskoj
Koristite li usluge ICP
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Smatrate li da je trgovac nepošteno postupio prema vama, savjetujemo da zaštitu svojih prava potražite na Sudu časti HGK

Obrazac podnošenja prijave možete vidjeti klikom na siku.

Projekt "Obaviješten ne luta 2017" koji provodi Društvo "Vukanovčar" u 2017. godini, je pilot projekt "mobilnog savjetovališta" i zajedničkog sufinanciranja Projekta od strane svih lokalnih samouprava Međimurske županije.  Projekt se temelji na čl. 126. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15) koji nalaže svim lokalnim samoupravama da moraju:

  1. informirati i provoditi izobrazbu potrošača
  2. organizirati savjetovanje potrošača
  3. inicirati i podupirati projekte udruga koji unapređuju i promiču prava potrošača
  4. sudjelovati u provedbi Nacionalnog programa zaštite potrošača na lokalnoj razini
  5. obavljati i druge poslove u skladu s posebnim propisima.

U izradi projekta zamolili smo sve lokalne samouprave u Međimurju da sudjeluju u projektu. Temeljem toga smo radi ravnomjernog opterećenja predložili da načelo sufinanciranja bude 1 kn/potrošač (stanovnik) lokalne samouprave. Prijedlog sufinanciranja, ako Projekt bude prihvaćen na Javnom natječaju Međimurske županije možete vidjeti ovdje.

Sufinanciranje su prihvatile Općine Gornji Mihaljevec i Selnica, te Grad Mursko Središće koji je sufinanciranje uvjetovao učešćem svih ostalih lokalnih samouprava. Grad Čakovec je odbacio mogućnost sufinanciranja kao nezainteresiran za Projekt, a sve ostale lokalne samouprave se nisu očitovale na prijedlog i zamolbu. 

Vjerujemo da će potrošači brigu lokalne samouprave za zaštitu njihovih potrošačkih prava znati ocijeniti i na ovogodišnjim lokalnim izborima, jer svi smo mi potrošači.

U provedbi Projekta su suradnji s Radio 105 (Selnica) provodimo projektnu aktivnost "Radio savjetovalište za zaštitu potrošača" kao polusatne emisije „Glas potrošača“ koje se emitiraju svakog drugog utorka preko radio postaje Radio 105. U emisijama gostuju eminentni stručnjaci sa područja zaštite potrošača, a potrošači imaju mogućnost postavljanja pitanja preko telefona u živo gostu emisije.

U projektnoj aktivnosti "Mobilno savjetovalište za zaštitu potrošača"  Centralni ured Savjetovališta za zaštitu potrošača će od svibnja biti u Domu kulture u Vukanovcu,  a jednom tjedno će savjetnici biti po planu na raspolaganju u lokalnim samoupravama koje podupiru Projekt (nažalost ostalim potrošačima ćemo morati uskratiti savjetodavnu pomoć, osim ako su naši članovi).  Pri tome prostor osiguravaju lokalne samouprave, a nositelj projekta će osigurati pored savjetnika, i nazočnost pravnih stručnjaka.

Za potrebe savjetovanja potrošača otvoren je INFO telefon na broj 099/622 30 99, koji radi svaki radni dan od 10:00 do 14:00 sati. INFO telefon mogu koristiti svi potrošači iz Međimurja. Preko telefona potrošači mogu dobiti savjete i informacije iz svih područja potrošačkog života.

Za potrebe savjetovanja potrošača otvorena je adresa elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. preko koje informacije i savjete mogu koristiti svi potrošači iz Međimurja.

U projektnoj aktivnosti "Mrežna stranica" na mrežnoj stranici Društva „VUKANOVČAR“  www.vukanovcar.hr  kao subdomeni  su otvorene i stranice www.savjetovaliste.vukanovcar.hr, koja uz postojeće  www.financije.vukanovcar.hr/  i  www.hrana.vukanovcar.hr objavljuje informacije iz područja savjetovanja potrošača.

Definirali smo ciljeve koje planiramo ostvariti kako bi potrošači Međimurja bili ravnopravni po svojim pravima i obvezama potrošačima članica Europske unije, što je jasno definirano:

Temeljni cilj projekta je, kroz informiranje, edukaciju  i savjetovanje ciljane skupine potrošača i njihovih obitelji od pasivnoga konzumera  stvoriti potrošački pismenog potrošača svjesnog svojih prava na zakonom zajamčenu visoku razinu kvalitete roba i usluga, na kulturan i čovjeka dostojan odnos potrošača i trgovca, te tako potrošačima omogućiti na zakonu utemeljenu zaštitu od mita, korupcije, birokratske i monopolističke samovolje gospodarsko-bankarskog lobija.

Posebni cilj projekta je svim zainteresiranim potrošačima gradova donatora  pomoći u edukaciji, informiranju o potrošačkim pravima i obavezama na hrvatskom i europskom tržištu, te savjetovanju o načinima zaštite potrošačkih prava.

Pored toga cilj je i da potrošači vrate izgubljeno povjerenje u institucije sistema i trgovce, te jačati osjećaje pripadnosti zajednici, samim time utjecati da se potrošači, a time i cijelo društvo izvlači iz pesimizma koje je zahvatilo društvo u Hrvatskoj.

Sve to će se postići kad potrošači konzumiranjem odrednica pozitivnih hrvatskih zakona uređenog potrošačkog tržišta  steknu povjerenje u institucije sistema što im omogućava praćenje promjena potrošačke prakse u Hrvatskoj koje su uslijedile ulaskom u Europsku uniju.  

U današnje vrijeme slabije kupovne moći potrošača , djelotvorna informiranost i zaštita potrošača, a posebno savjetovanje,  dugoročno se zasniva na dobro educiranim i informiranim potrošačima.

Obzirom da su potrošači često u neravnopravnom položaju u odnosu na trgovca, temeljna informiranost iz područja zaštite potrošačkih prava iznimno je važna da bi potrošač postao ravnopravni partner na tržištu tj. da se kod potrošača probudi svijest da je potrošač regulator tržišta, a ne slabija strana na tržištu.

0:00
0:00
T-com prigovori
e-mail: prigovori@t.ht.hr
Kada nepravda postane zakon, otpor je obaveza potrošača!  Samo informirani potrošač je zaštićen potrošač!  Nikada nemojte sumnjati u činjenicu da mala skupina promišljenih i zabrinutih građana može promijeniti svijet. Uistinu, dosad su ga jedino oni i mijenjali (Margaret Mead)  Dobra zaštita potrošača nije samo u zakonodavstvu, ona može postići pravdu, stvoriti poštenije društvo i čak spašavati živote. (Helen McCallum)