PARTNERI


Radno vrijeme INFO telefona 0800 42 00: Svaki radni dan: 09:00 – 13:00 sati, četvrkom od 15:00 - 18:00 sati, te u radno vrijeme Info centra.

0800/42-00

Pozivi mogući sa svih fiksnih i mobilnih telefona u Hrvatskoj
Koristite li usluge ICP
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Smatrate li da je trgovac nepošteno postupio prema vama, savjetujemo da zaštitu svojih prava potražite na Sudu časti HGK

Obrazac podnošenja prijave možete vidjeti klikom na siku.

Odredbom članka 52. stavka 5. Zakona o leasingu propisano je da ugovor o leasingu mora biti sklopljen u pisanom obliku.  Člankom 53. Zakona o leasingu eksplicitno je naznačena primjena odredbi Zakona o obveznim odnosima osim ako nije drugačije određeno odredbama Zakona o leasingu.

Člankom 5. stavkom 2. Pravilnika o sadržaju i obliku ugovora o leasingu te metodologiji izračuna efektivne kamatne stope (Narodne novine br. 66/14 i 86/18) propisano je da se ugovor smatra sklopljenim kada su ga potpisale sve ugovorne strane.

Članak 292. stavak 4. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) izričito navodi da je zahtjev pisanog oblika ispunjen je ako strane razmijene pisma ili se sporazume pomoću drugog sredstva koje omogućuje da se sa sigurnošću utvrde sadržaj i identitet davatelja izjave. Što se tiče materije sklapanja ugovora elektroničkim putem, člankom 293. stavkom 1. Zakona o obveznim odnosima propisano je da je ugovor sklopljen elektroničkim putem kad su se strane suglasile o bitnim sastojcima ugovora.

Člankom 293. stavkom 3. Zakona o obveznim odnosima propisano je da se uporaba elektroničkog potpisa prilikom sklapanja ugovora uređuje posebnim propisima.

Člankom 25. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ naznačeno je da kvalificirani elektronički potpis ima jednak pravni učinak kao vlastoručni potpis.

Slijedom citiranih odredbi nedvojbeno proizlazi da ugovor o leasingu koji je sklopljen elektroničkim putem (ugovorne strane su se sporazumjele o bitnim sastojcima ugovora te su ga potpisale kvalificiranim elektroničkim potpisom), a iz kojeg se sa sigurnošću može utvrditi sadržaj i identitet davatelja izjava, ispunjava uvjet pisanog oblika iz članka 52. stavka 5. Zakona o leasingu.

Također, Hanfa uzima u obzir da navedeni uvjet može biti ispunjen i u slučaju kada su ugovor o leasingu ugovorne strane potpisale drugim elektroničkim potpisom, a kojim se prema propisima o elektroničkom potpisu osigurava neporecivost potpisa (potpisnik ne može opovrgnuti da je potpisao dokument), te koji se u smislu članka 14. stavka 9. točke 3. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne Novine br. 108/17, 39/19) smatra drugim sigurnim, daljinskim ili elektroničkim postupkom identifikacije ugovornih stranaka koji su regulirala, priznala, odobrila ili prihvatila relevantna tijela Republike Hrvatske.

 HANFA

0:00
0:00
T-com prigovori
e-mail: prigovori@t.ht.hr
Kada nepravda postane zakon, otpor je obaveza potrošača!  Samo informirani potrošač je zaštićen potrošač!  Nikada nemojte sumnjati u činjenicu da mala skupina promišljenih i zabrinutih građana može promijeniti svijet. Uistinu, dosad su ga jedino oni i mijenjali (Margaret Mead)  Dobra zaštita potrošača nije samo u zakonodavstvu, ona može postići pravdu, stvoriti poštenije društvo i čak spašavati živote. (Helen McCallum)