PARTNERI


Radno vrijeme INFO telefona 0800 42 00: Svaki radni dan: 09:00 – 13:00 sati, četvrkom od 15:00 - 18:00 sati, te u radno vrijeme Info centra.

0800/42-00

Pozivi mogući sa svih fiksnih i mobilnih telefona u Hrvatskoj
Koristite li usluge ICP
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Smatrate li da je trgovac nepošteno postupio prema vama, savjetujemo da zaštitu svojih prava potražite na Sudu časti HGK

Obrazac podnošenja prijave možete vidjeti klikom na siku.

Jedan od ciljeva Uredbe o uslugama prekogranične dostave paketa jest veća transparentnost cijena. Uredbom se zahtijeva da pružatelji tih usluga s 50 ili više zaposlenika te pružatelji usluga s poslovnim nastanom u više država članica EU-a obavijeste svoja nacionalna regulatorna tijela o domaćim i prekograničnim cijenama za do 15 osnovnih usluga dostave paketa (u nekim slučajevima nacionalna regulatorna cijela mogu primijeniti prag od 25 zaposlenika kako bi se uzele u obzir određene okolnosti u njihovoj zemlji).

Komisija ovdje objavljuje te cijene. Informacije o cijenama svake se godine ažuriraju 31. ožujka.

Tarife su javne cijene koje kupac mora platiti za isporuku pojedinačne pošiljke unutar svoje zemlje ili u drugu zemlju EU-a. Mogu se pronaći na internetskim stranicama pružatelja usluga i na popisima javnih tarifa pružatelja usluga.

Treba napomenuti da prikazana cijena koju je prijavio pružatelj usluge za uslugu dostave paketa može uključivati određene uvjete i ograničenja. U mnogim se slučajevima karakteristike usluge dostave paketa mogu razlikovati među pružateljima usluga.

Objavljene cijene primjenjuju se od 1. siječnja i ne uključuju PDV. Navode se u lokalnoj valuti i u eurima. Za konverziju u eure primjenjuje se tečaj Europske središnje banke na dan 31. ožujka.

Godina: 2022

 

 

 

Ažiruranje podataka

0:00
0:00
T-com prigovori
e-mail: prigovori@t.ht.hr
Kada nepravda postane zakon, otpor je obaveza potrošača!  Samo informirani potrošač je zaštićen potrošač!  Nikada nemojte sumnjati u činjenicu da mala skupina promišljenih i zabrinutih građana može promijeniti svijet. Uistinu, dosad su ga jedino oni i mijenjali (Margaret Mead)  Dobra zaštita potrošača nije samo u zakonodavstvu, ona može postići pravdu, stvoriti poštenije društvo i čak spašavati živote. (Helen McCallum)