PARTNERI


Radno vrijeme INFO telefona 0800 42 00: Svaki radni dan: 09:00 – 13:00 sati, četvrkom od 15:00 - 18:00 sati, te u radno vrijeme Info centra.

0800/42-00

Pozivi mogući sa svih fiksnih i mobilnih telefona u Hrvatskoj
Koristite li usluge ICP
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Smatrate li da je trgovac nepošteno postupio prema vama, savjetujemo da zaštitu svojih prava potražite na Sudu časti HGK

Obrazac podnošenja prijave možete vidjeti klikom na siku.

Informiranjem i edukacijom postaje se zaštićen potrošač. S ciljem da Međimurski potrošači budu zaštićeni kreirali smo "Kratki vodić kroz savjetovanje potrošača", kako potrošači ne bi morali za svako kršenje njihovih potrošačkih prava dolaziti u Savjetovalište, jer često je vrlo važno reagirati promtno. Ovaj info materijal bi svaki potrošač morao znati.

Kratki vodič kroz savjetovanje potrošača

 1. SVAKI REKLAMACIJSKI POSTUPAK ZAPOČINJE KOD TRGOVCA

PISANOM PRIJAVOM KVARA (reklamacijom, žalbom – temeljem članka 10. Zakona o zaštiti potrošača)  KOJI VAM JE PRODAO PROIZVOD A VI PLATILI. 

ČINOM VAŠEG PLAĆANJA UREĐAJA I DOBIVANJA RAČUNA VI STE S TRGOVCEM SKLOPILI TEMELJNI OBLIK UGOVORA, KOJI SE TEMELJI NA ČLANCIMA 3-10 ZoOO 

 1. Vi i trgovac ste, tijekom kupnje proizvoda, SKLOPILI UGOVOR koji se temelji na nekoliko odrednica iz Zakona o obveznim odnosima:

Ravnopravnost sudionika u obveznom odnosu - Članak 3.

Sudionici u obveznom odnosu ravnopravni su.

Načelo savjesnosti i poštenja - Članak 4.

U zasnivanju obveznih odnosa i ostvarivanju prava i obveza iz tih odnosa sudionici su dužni pridržavati se načela savjesnosti i poštenja.

Dužnost suradnje - Članak 5.

Sudionici obveznih odnosa dužni su surađivati radi potpunog i urednog ispunjenja obveza i ostvarivanja prava u tim odnosima.

Zabrana zlouporabe prava - Članak 6.

Zabranjeno je ostvarivanje prava iz obveznog odnosa suprotno svrsi zbog koje je ono propisom ustanovljeno ili priznato.

Načelo jednake vrijednosti činidaba - Članak 7.

(1) Pri sklapanju naplatnih pravnih poslova sudionici polaze od načela jednake vrijednosti uzajamnih činidaba.

(2) Zakonom se određuje u kojim slučajevima narušavanje toga načela povlači pravne posljedice.

Zabrana prouzročenja štete - Članak 8.

Svatko je dužan uzdržati se od postupka kojim se može drugome prouzročiti šteta.

Dužnost ispunjenja obveze - Članak 9.

Sudionik u obveznom odnosu dužan je ispuniti svoju obvezu i odgovoran je za njezino ispunjenje.

Stoga,

 1. Kao kupac imate slijedeće prava:

Prava kupca

Članak 410.

(1) Kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio prodavatelja o nedostatku može po

svom izboru:

1) zahtijevati od prodavatelja da nedostatak ukloni,

2) zahtijevati od prodavatelja da mu preda drugu stvar bez nedostatka,

3) zahtijevati sniženje cijene,

4) izjaviti da raskida ugovor.

(2) U svakom od tih slučajeva kupac ima pravo i na popravljanje štete prema općim pravilima o odgovornosti za štetu, uključujući i štetu koju je ovaj zbog nedostatka stvari pretrpio na drugim svojim dobrima.

(3) Ako je nedostatak neznatan kupac nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju druga prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke uključujući i pravo na popravljanje štete.

(4) Troškove otklanjanja nedostatka i predaje druge stvari bez nedostatka snosi prodavatelj (!!!)

Raskid ugovora i sniženje cijene

Članak 426.

Ako prodavatelj ne izvrši u razumnom roku popravak (ostvario sam pravo na popravak, međutim kvar se ponavlja što kazuje o složenijoj skrivenoj greški uređaja... ) ili zamjenu stvari (...nakon nekoliko popravaka, izgubio sam na ovom tipu proizvoda i ne želim nove popravke, zamjenu ili sniženje), kupac ima pravo na raskid ugovora I POVRAT NOVACA ili sniženje cijene (NE ŽELIM), a u svakom slučaju i pravo na popravljanje štete.

ŽELITE LI TRAŽITI RASKID UGOVORA I POVRAT NOVCA BUDITE UPORNI I NAJAVITE IM POKRETANJE INSTRUMENATA PRAVNE I GOSPODARSKE ZAŠTITE PRAVA -  PONOVNO NAGLAŠENO:


PONOVNO OTIĐITE U TRGOVINU inzistirajte na predaji NOVE EU pisane reklamacije najviše rangiranoj osobi kod trgovca i zatražite urudžbirati kopiju Vaše reklamacije.  Kada ponovno dođete preuzimajte inicijativu:

Pozovite se na članak 10, stavak 1. Zakona o zaštiti potrošača i članaka 3-10, te članaka 400-441 Zakona o obveznim odnosima I NAGLASITE SVOJA PRAVA IZ ČLANAKA 410 i 426. ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSA

U reklamacijskom obrascu (poslati trgovcu ili odnijeti reklamacijski obrazac s prilozima)  NUDITE IM RJEŠAVANJE SPORA (PROBLEMA) MIRNIM PUTEM BEZ PRIJAVE GOSPODARSKOJ INSPEKCIJI, SUDU ČASTI HGK ILI MEDIJA ILI ....

Sugestija:  ZAMJENA VIŠE NEMA SMISLA JER SE KVAR PONAVLJA ILI SE POJAVLJUJU NOVI KVAROVI.  DAKLE, TRAŽIM POVRAT NOVCA !!!  

Navedite sve propise na kojima se Vaša reklamacija temelji:

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA
Članci 4,10, 13, 30-35, 43, 138
http://www.propisi.hr/print.php?id=12947
 
ZAKON O ONVEZNIM ODNOSIMA 
http://www.poslovni-savjetnik.com/node/12405 
Članci 3-10, 400-410. 411-429 (posebice dobro pročitajte članke 400-410 ZoOO koji definiraju rokove i

NAGLASITE ČLANAK 426 Kodeks etike poslovanja 

http://www2.hgk.hr/komora/hrv/homepage/kodeks_poslovne_etike/kod_pos_etike.htm 
http://www.poslovni.hr/tag/eticki-kodeks-poslovanja-u-rh-5815 

10 temeljnih načela zaštite potrošača u EU https://www.rozp.hr/images/pdfovi/savjetovanja/consumer_protection_in_the_EU.pdf

HRN EN ISO 26000 Društvena odgovornost http://www.hzn.hr/default.aspx?id=54

 

Na kraju uz reklamacijski obrazac priložite:

 • Kopiju računa
 • Kopiju Jamstvenog lista
 • Radni nalozi servisa
 • Kopiju dokumenata iz sklopa dopisivanja s trgovcem i

NAPOMENA:

Dobro proučite članke propisa koji su naglašeni, naučite napamet“ i kod trgovca:

Trgovcu PONUDITE  MIRNO RJEŠAVANJE PROBLEMA (dogovor oko zamjene proizvoda ili povrat novca), bez prijave  gospodarskoj  inspekciji, Suda časti HGK i medija !!!

Preuzimajte inicijative „održite kulturnu lekciju trgovcu o najvišim EU standardima zaštite vaših potrošačkih  prava, o ISO standardima, o Kodeksu etike poslovanja, o dobrim poslovnim običajima, o načelima zaštite potrošača u EU….) i tome što je potrošač.

Informirani i educirani potrošač je regulator razvoja gospodarstva i na taj način izravno utječe na poslovnu politiku gospodarstvenika, te potiče konkurentnost i stvara poticajno okruženje.

Ako trgovac ostaje pri tvrdom stajalištu a potrošač ima učinkovite dokaze (dokumenti, pisani dokazi, nalazi servisne dijagnostike, radni nalozi, dokazi o oblika nepoštene poslovne prakse i sl.)

NE PRIHVAĆAJTE OVAKVO STAJALIŠTE I PONAŠANJE TRGOVCA, UPOZORITE GA KAKO PROVODI NEPOŠTENU POSLOVNU PRAKSU

Upozorite trgovca da zadržavate pravo obratiti se nekom od tijela nadležnih za rješavanje pritužbi potrošača !!!

Pojašnjenja kratica: 
ZoZP – Zakon o zaštiti potrošača
ZoOO – Zakon o obveznim odnosima

 

0:00
0:00
T-com prigovori
e-mail: prigovori@t.ht.hr
Kada nepravda postane zakon, otpor je obaveza potrošača!  Samo informirani potrošač je zaštićen potrošač!  Nikada nemojte sumnjati u činjenicu da mala skupina promišljenih i zabrinutih građana može promijeniti svijet. Uistinu, dosad su ga jedino oni i mijenjali (Margaret Mead)  Dobra zaštita potrošača nije samo u zakonodavstvu, ona može postići pravdu, stvoriti poštenije društvo i čak spašavati živote. (Helen McCallum)